10,000 500,000 

Nếu bạn muốn hãy donate cho mình nếu bạn thích những bài viết chia sẽ của mình nhé!

Sẵn tiện test luôn hệ thống API tự động thanh toán, sau khi donate, mình sẽ gởi cho bạn full khoảng 100 bộ source code flatsome mà mình đang sử dụng để làm việc với khách hàng.

Theo các mức donate:

10k: Bạn nhận được lời cảm ơn chân thành từ mình nè 

50k: 10 source

100k:20 source

200k: 30 source

500k: full source

Mã: N/A Danh mục:

Mô tả

Nếu bạn muốn hãy donate cho mình nếu bạn thích những bài viết chia sẽ của mình nhé!

Sẵn tiện test luôn hệ thống API tự động thanh toán, sau khi donate, mình sẽ gởi cho bạn full 100 source code flatsome mà mình đang sử dụng để làm việc với khách hàng

Thông tin bổ sung

Donate

10k, 50k, 100k, 200k, 500k