CSS Column Order – CSS điều chỉnh vị trí cột trong elementor.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo 1 section chưa 3 cột > sửa cột > nâng cao > đặt tên class cho cột

Hướng Dẫn Sử Dụng Elementor – Cách Tạo Sticky Header Trong WordPress Bằng Elementor Pro

chi tiết bước làm, các bạn theo dõi video nhé!

Đây là đoạn CSS để set lại vị trí các cột:

@media screen and (max-width:900px){
.col1{
order:1;
}
.col2{
order:2;
}
.col3{
order:3;
}
}

CSS sticky header trong elementor pro

Mình sẽ vào chỉnh sửa section > tab nâng cao > đặt tên class (Tùy ý của các bạn, đặt tên cho class dễ nhớ là được)

Hướng Dẫn Sử Dụng Elementor – Cách Tạo Sticky Header Trong WordPress Bằng Elementor Pro

Sau khi đặt tên xong, mình sẽ thêm css cho class vừa đặt tên như sau:

Hướng Dẫn Sử Dụng Elementor – Cách Tạo Sticky Header Trong WordPress Bằng Elementor Pro

Chúc các bạn thành công!

Chào ! Bạn thấy nội dung này thế nào?