Thiết kế gian hàng shopee chuẩn

Bước 1 là vào Kênh người bán shopee, sau đó chọn trang trí shop, và chọn chỉnh sửa trang trí
Bước 2 là chọn banner tổng hợp, sau đó tải hình ảnh danh mục đã thiết kế lên, sau đó bấm vào nút thay đổi
Khi bấm thay đổi nó sẽ hiện ra cái ô nhỏ nhỏ màu xanh dương, bạn kéo cái ô nhỏ đó ra cho nó phủ hết phần hình ảnh cần liên kết, bấm vào nút thêm đường dẫn để thêm cái ô mày xanh

 

Chọn đường dẫn tới sản phẩm cần liên kết tại phần hình ảnh mình cần tạo liên kết

 

Bấm lưu lại vậy là xong
Chào ! Bạn thấy nội dung này thế nào?