Cách tìm mật khẩu lấy link tải

  • Bước 1: Vào google tìm từ khóa: 
  • Bước 2: Tìm từ trên xuống dưới sẽ thấy trang https://nekostudio.net/***/ thì bấm vào đó
  • Bước 3: Kéo xuống dưới cùng trang đó sẽ thấy Pass