Plugin Shortcode GET LINK PRO là plugin tạo nút đếm ngược cho phần download, khi người dùng click vào nút sẽ có thời gian đếm ngược trong vòng bao nhiêu giây, khi số giây kết thúc, bạn sẽ nhận được liên kết tải về hoặc tự động chuyển hướng đến site cần tải. Ngoài ra đối với link từ Google Drive (file không bị quét virus), thì nó sẽ tự động get link và tạo ra link tải về trực tiếp.

plugin tạo nút đếm ngược trước khi tải xuống kèm get link trực tiếp Google Drive
Bạn có thể tùy biến diện mạo cho nút tải về
plugin tạo nút đếm ngược trước khi tải xuống kèm get link trực tiếp Google Drive
Một vài chức năng nâng cao để bạn có thể lựa chọn
plugin tạo nút đếm ngược trước khi tải xuống kèm get link trực tiếp Google Drive
Demo nút tải về với tùy chọn hiển thị link sau khi kết thúc đếm ngược giây.

Chi tiết chức năng của plugin GET LINK PRO

– Tạo nút download khi người dùng click vào, sẽ có giây đếm ngược. Kết thúc số giây, file sẽ được tải về (chỉ tải về những file từ Google drive không bị quét virus) hoặc chuyển đến link mà bạn muốn.
– Có tùy chọn nhảy giây tự động trong khoảng 70s – 120s, sẽ giúp cho bạn điều khiển được time on site không bị trùng lặp. Bạn cũng có thể tùy chỉnh để link hiển thị ra sau khi nút đếm ngược kết thúc thay vì chuyển hướng tự động.
– Có thể tùy chỉnh màu sắc, nội dung nút, thời gian giây đếm ngược.

– Chức năng bật chỉ hiển thị link, bạn có thể để link để cho người dùng ấn vào để tải, hoặc nếu bạn đang cần dấu mật khẩu giải nén trong nút này, hãy để mật khẩu trong thẻ shortcode là được

Cách sử dụng plugin GET LINK PRO

Bạn sử dụng shortcode [gget id=”1″ url=”link download”] trong bài viết của mình.
– ID là số thứ tự bạn gắn nút tải trong 1 bài viết (nếu chỉ có một nút tải bạn có thể không cần viết thẻ này). nếu trong bài viết bạn cần để 4 nút, bạn chỉ cần thay id là 2,3,4,….
– URL là địa chỉ link để tải về, nếu bạn sử dụng link chia sẻ Google Drive, plugin sẽ tự lấy link tải trực tiếp cho bạn, ngược lại nếu không phải link Google Drive thì plugin sẽ chuyến hướng đến địa chỉ tải.

Chào ! Bạn thấy nội dung này thế nào?